Tính năng Đăng Nhập đã được sửa lỗi, vui lòng Đăng Nhập để trải nghiệm tính năng.

Truyện tranh Xuyên Không - Mới cập nhật

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nhìn Thấy Thanh Máu, Ta Có Thể Tử Hình Thần Minh
5K 0 3

Nhìn Thấy Thanh Máu, Ta Có Thể Tử Hình Thần Minh

Truyện tranh Anh Hùng Dũng Cảm
6K 1,984 2,053

Anh Hùng Dũng Cảm

Truyện tranh Lòng Hiếu Thảo Của Đồ Đệ Ta Gần Như Biến Chất!
4K 0 11

Lòng Hiếu Thảo Của Đồ Đệ Ta Gần Như Biến Chất!

Truyện tranh Ngự Sử Này Có Năng Lực, Nhưng Lại Dễ Nóng Giận
934 0 3

Ngự Sử Này Có Năng Lực, Nhưng Lại Dễ Nóng Giận

Truyện tranh Lăn Đi, Tiên Sinh Lười Biếng
248 0 0

Lăn Đi, Tiên Sinh Lười Biếng

Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
54K 657 3,982

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Quản Giáo Cai Quản Các Ma Nữ
446 0 2

Quản Giáo Cai Quản Các Ma Nữ

Truyện tranh Bát Phu Lâm Môn
26K 9,346 6,794

Bát Phu Lâm Môn

Truyện tranh Bậc Thầy Thiết Kế Điền Trang
2M 300,447 11,282

Bậc Thầy Thiết Kế Điền Trang

Truyện tranh Mối Quan Hệ Cấm Yêu Đương
10 0 0

Mối Quan Hệ Cấm Yêu Đương

Truyện tranh Mạt Thế Vô Địch: Chỉ Có Ta Là Người Chơi Bản Closed Beta
372 0 0

Mạt Thế Vô Địch: Chỉ Có Ta Là Người Chơi Bản Closed Beta

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức: Ta Thành Vong Linh Quân Chủ
467 0 3

Toàn Dân Chuyển Chức: Ta Thành Vong Linh Quân Chủ

Truyện tranh Mỗi Nữ Đồ Đệ Đều Muốn Giết Ta
536 0 1

Mỗi Nữ Đồ Đệ Đều Muốn Giết Ta

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Lãnh Chúa: Người Chơi Cùng Nhân Vật Chính Đều Muốn Chém Ta
2K 0 4

Nhân Vật Phản Diện Lãnh Chúa: Người Chơi Cùng Nhân Vật Chính Đều Muốn Chém Ta

Truyện tranh Toàn Cầu Ngự Quỷ: Trong Cơ Thể Của Ta Có Triệu Con Quỷ
5K 0 3

Toàn Cầu Ngự Quỷ: Trong Cơ Thể Của Ta Có Triệu Con Quỷ

Truyện tranh Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại
10K 4,414 3,486

Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại

Truyện tranh Mạt Thế Cầu Sinh: Ta Có Thể Nhìn Thấy Ẩn Tàng Hệ Thống
1K 0 3

Mạt Thế Cầu Sinh: Ta Có Thể Nhìn Thấy Ẩn Tàng Hệ Thống

Truyện tranh Ta Có Chín Nữ Đồ Đệ
193K 55,617 71,883

Ta Có Chín Nữ Đồ Đệ

Truyện tranh Quỷ Dị Dược Tề Sư: Bệnh Nhân Của Ta Đều Là Kinh Khủng
9K 3,018 310

Quỷ Dị Dược Tề Sư: Bệnh Nhân Của Ta Đều Là Kinh Khủng

Truyện tranh Tâm Ma
561K 161,396 64,114

Tâm Ma

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
13K 1,791 2,626

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Truyện tranh Bạn Gái Tôi Là Một Đại Tiểu Thư Xấu Xa Sao?
2K 0 3

Bạn Gái Tôi Là Một Đại Tiểu Thư Xấu Xa Sao?

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
55K 955 304

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Phản Diện Này Có Chút Lương Tâm, Nhưng Không Nhiều!
963 0 3

Phản Diện Này Có Chút Lương Tâm, Nhưng Không Nhiều!

Truyện tranh Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Mạng
738 0 2

Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Mạng

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện: Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng, Nữ Chính Muốn Làm Hậu Cung Của Ta!
10K 391 641

Nhân Vật Phản Diện: Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng, Nữ Chính Muốn Làm Hậu Cung Của Ta!

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
114K 21,761 53,639

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Huyền Huyễn: Ta Bắt Đầu Vô Địch Từ Bại Gia
3K 0 3

Huyền Huyễn: Ta Bắt Đầu Vô Địch Từ Bại Gia

Truyện tranh Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần
30K 2,636 2,044

Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần

Truyện tranh Ta! Thiên Mệnh Đại Phản Phái
1K 0 1

Ta! Thiên Mệnh Đại Phản Phái

Truyện tranh Sau Khi Nằm, Ta Trở Thành Đại Yêu Chi Vương
1K 0 2

Sau Khi Nằm, Ta Trở Thành Đại Yêu Chi Vương

Truyện tranh Học Cùng Em Gái, Không Cẩn Thận Trở Thành Vô Địch
12K 0 16

Học Cùng Em Gái, Không Cẩn Thận Trở Thành Vô Địch

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu
27K 5,007 10,819

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu

Truyện tranh Võ Lâm Đệ Nhất Đầu Bếp
11K 2,747 3,652

Võ Lâm Đệ Nhất Đầu Bếp

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử
20K 6,990 6,243

Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử

Truyện tranh Ảnh Hậu Một Tuần Mập Ba Cân
86 0 0

Ảnh Hậu Một Tuần Mập Ba Cân

Bình luận facebook